Igazi kincsek nyomában – Pabeschitz Virág, utazó régész

Pabeschitz Virág egy nők és fiatalok számára egyaránt nehezen meghódítható területen nemzetközi sikereket ért el. A bátorságával, a tudásával, alkalmazkodóképességével. A cikk után is született olyan világraszóló eredmény, amelyet az ő csapata ért el.

A lehetőségre nem elég várni, elébe kell menni. Ennek a fiatal nőnek a meseszerű története inspiráló lehet sok mai diáknak, nagy dolgokról álmodozók­nak. Azt üzeni, hogy ha van egy dédelgetett álmod, ne engedd el, csak azért, mert túl merésznek tűnik. És persze azt is, hogy kőkeményen kell dolgoznod érte. Csak az egyik nem elég.

Az angol régész, Howard Carter majdnem tíz éven át kereste Tutanhamon sírját. Már min­denki bolondnak nézte, a hite is megingott, ám az utolsó utáni pillanatban a munkások lapátja lépcső­fokokhoz koccant. Centiről centire haladtak, míg feltá­rult előttük a fáraó aranymaszkját is rejtő, kultúrtörté­neti jelentőségű sírkamra.

Carter életrajza mindezt olyan érzékletesen írta le, hogy egy tizenkét éves kislány eldöntötte: ő is régész lesz, és a sivatagban fog ásni.

A gyermekkori álmokkal két dolog szokott történni. Vagy szétporlasztja őket az idő, vagy megvalósulnak. Pabeschitz Virág most Egyiptomban van, Heliopolisban dolgozik. Régészként. A sivatagban. Huszonhét évesen.

– Az a könyv azt üzente nekem, hogy bármi lehetsé­ges. Akkor még nem voltak coachok, motivációs tré­ningek, és nem volt divat azt sugallni a gyerekeknek: bármit elérhetsz. De én nagyon akartam. Úgy jelentkez­tem az egyetemre, hogy a felvételihez szükséges összes könyvet elolvastam, kijegyzeteltem. Tizennégy éves voltam, amikor itt, a városban, Szentendrén elindult a római tábor feltárása. Tizenhat éves kortól lehetett csak menni, de én meggyőztem mindenkit, hogy muszáj ott lennem. A régésznő, Maróti Éva látta, milyen elszánt va­gyok, tanított, támogatott, gyakorlatilag állandóan ott lehettem. Aztán kikerestem az aquincumi feltárásban dolgozó régészek neveit, levelet írtam nekik, oda is be­jutottam. A nyarat, a téli és tavaszi szünetet azért vár­tam, mert akkor végre mehettem ásatásra.

Ez az elszántság, talpraesettség Virág történetének a kulcsa. Ő a maximális teljesítményen túl – kitűnő érettségi, két nyelvvizsga – a kezébe vette a sorsát, és megkereste magának a lehetőséget. Nem várt, inkább lépett. Aki netán irigyelné, amiért most a világ legje­lentősebb régészeti projektjeiben vesz részt, eltűnődhet azon, vajon tett-e ennyit a céljáért?

Még valami: aki azt hiszi, nem is lehetett ez olyan ne­héz, az téved. Nagyot.

GÍZÁTÓL PETRÁIG

– Nagyon jó, támogató családom van, de az egyetem költségeit, a laptop árát, az albérletét nekem kellett elő­teremtenem. Volt, hogy este tíztől hajnali négyig a rep­téren dolgoztam, mellette végeztem a régészet és a tör­ténelem–kommunikáció szakot. Igaz, jó ösztöndíjakat kaptam, de így is kemény időszak volt. A mesterképzés után mégis arra jutottam, elengedem a régészetet. Úgy láttam, nem lenne lehetőségem ásatásra jutni, viszont volt egy jó marketinges állásom. De azért csak egyet­len egyszer át akartam élni, milyen lehet nagy ásatá­son dolgozni. Ezért szétküldtem az önéletrajzomat a világ nagy ásatásaira. Akkor derült ki, hogy a sok di­ákkori tereptapasztalat külföldön nagyon sokat számít. Már másnap válaszolt az egyiptomi piramisoknál dol­gozó ásatásvezető, aztán jött egy skype-interjú, néhány szakmai kérdés, és az államvizsga előtti napon meg­kaptam az értesítést: mehetek a gízai piramisokhoz.

Önkéntes régész – így lehetne fordítani Virág akkori státuszát, amivel fizetés nem járt, de teljes ellátás igen. Az ásatást Mark Lehner világhírű régész vezette, akinek nem derogált megkérdezni a csapatába újonnan beke­rült fiatal lány véleményét is egy-egy kérdésben.

– Először nem is értettem... Ő, akinek a könyvét ol­vastam, láttam a Discovery és a NatGeo csatornán, kérdezget engem?! Igen, mert szerinte minden gondo­lat elindíthat valami újat. Kíváncsi volt a magyar törté­nelemre, a római kori anyagainkra is. Egy régésznél az emberi minőség fontos, hiszen két és fél hónapra össze vagyunk zárva. Nekem az a szerencsém, hogy sze­retek csapatban dolgozni, tudok alkalmazkodni, új információkat felvenni. Elég gyorsan integ­rálódtam is a helyszínen működő, egyetemistákkal foglalkozó régé­szeti iskolába, és az ásatás végére önkéntes státuszúból teljes értékű csapattag lettem.

Nem csoda, hogy ezután már esze ágában sem volt felhagyni a régészettel. Hazajőve felszámolta a marketinges munkáit, és eldöntötte: utazó régész lesz. Főnöke beajánlot­ta több helyre, így a tavalyi évet gya­korlatilag végigdolgozta.

– Szudánban egy keresztény erőd és egy temető maradványait tártuk fel, ez a British Museum pro­jektje volt. Utána visszamentem Egyiptomba a lip­csei egyetem ásatására, majd következett Jordánia, a Petra környéki lelőhelyeket vettük nyilvántar­tásba a washingtoni egyetem expedíciójában. Ez­után megint Egyiptomban dolgoztam a kaliforniai egyetemnek, majd Angliában a Museum of Lon­don Archaeologynek. Ekkor hallottam, hogy a Bri­tish Museum Irakban végez feltárást, s miután ki­derítettem, ki lesz az ásatásvezető, jelentkeztem.

Irak? Az ember azt gondolná, oda manapság nem lehet menni. De az ember téved.

– Moszultól kétórányira voltunk, teljes bizton­ságban. Irakban nincs polgárháború, hanem egy közös ellenség, az ISIS. Nyilván így is van vala­mennyi kockázat, de az angol és amerikai ása­tásokon a biztonságot nagyon komolyan veszik. Van komplett elsősegély-felszerelés, műholdas te­lefon, evakuációs terv, komoly biztosítás. Azt is tud­tuk, hogy ha valamelyikünk beteg lesz, melyik kórházi ágyon fog feküdni, és melyik orvos kezeli majd.

De mi a helyzet az iraki műkincsekkel? A bagdadi múzeum szobrai egy részét összetörték, elrabolták, Pal­mürában robbantottak.

– A múzeumban lévő szobrok nagyobb részben doku­mentált anyagok voltak, tehát az információk megvan­nak róluk. Egy régésznek az a lényeg. Éppen ezért a na­gyobb baj a sok illegális ásatás. És nem is azért, mert kiveszik a földből a tárgyakat, hanem, mert nem tud­juk, hogy ami ott volt, honnan került elő. Padlóról? Pad­ló alól? A kontextus fontosabb, mint a tárgy. De sajnos az ISIS második legfontosabb bevételi forrása az illegá­lis műkincs-kereskedelem.

Virág szerint az igazi tragédia a kulturális hanyatlás. Az, hogy ma a világban vannak olyanok, akik megáll­va egy múzeumi tárgy előtt, gátlás nélkül elpusztítják.

ÓVAKODJ A SKORPIÓTÓL!

Visszatérve a hétköznapokhoz és kapcsolódva a ve­szélyekhez, egy kalandvágyó utazó régész nem rettent­hetetlen. Ott vannak ugye a kígyók, a skorpiók...

– A főnökömet Jordániában megcsípte egy skorpió. Húszéves rutinja van, mégis egyszer elmulasztotta ki­rázni az ágyneműjét. Vittük őt is meg a skorpiót is a kórházba, kiderült, hogy ennek a fajtának angolul Ha­lálos Csípés a neve. Szerencsére előtte megcsíphetett valamit, mert ki volt ürülve a méregtartálya. Szudán­ban nagy zsákokból borítottuk ki a cserepeket, mindig kiszaladt belőlük két-három skorpió. Irakban az ember nem tudhatta, ha felvesz egy követ, nincs-e alatta egy kígyó, ami ijedtében megmarja. Egyszer voltam nagyon beteg, az rémes volt. Szerencsére nem malária, csak egy fertőzés, de nem felejtem el.

A régész kesztyűben dolgozik, magas szárú bakancs­ban, és ha nem sztárrégész, akkor a fejére egyelőre ken­dőt tesz, nem Indiana Jonesra emlékeztető kalapot.

– Első alkalommal nagy bőrönddel utaztam, hajszá­rító is volt benne. Ma már katonai hátizsákkal megyek. Hajszárító? Megfázni nem fogok, és senkit sem érde­kel egy ásatáson, hogyan áll a hajam. A titok, hogy egy hétre kell csomagolni. Megtanultam, hogy felsőket kár vinni, azt mindenhol lehet venni olcsón, viszont női nadrágot nem. Mindig viszek víztisztító tablettát, és ki­tapasztaltam már, milyen gyógyszerek kellenek.

Bár az ásatásokon dolgozó munkások már tudják, hogy a tanult fehér nőket férfiszámba kell venni, így is előfordul, hogy szerelmükkel üldözik a régészlányokat. Ezt is kezelni kell. Sok probléma, még több öröm fér bele a hatnapos munkahétbe. A szabadnapján Virág blogot ír, sok követője van a Facebookon (ArchaeoDream).

Két expedíció között ezentúl több szünetet akar, nem egyenesen menni egyik helyről a másikra. Muszáj pi­henni, vigyázni magára. Most két hónapot volt itthon, és bár közben volt egy szakmai találkozója a British Museumban, és átment Cambridge-be, ez az idő mégis leginkább azzal telt, hogy bepótolta a családi látogatá­sokat, és gratulált azoknak a barátainak, akik távolléte alatt kötöttek házasságot. Ja, és megnézte az ez idő alatt született babákat. Aztán útnak indult. Mert mire ez a cikk megjelenik, Virág már Kairóban ás.

– Érdekes időszak ez. Eddig mindig volt előttem cél, most nem látom a következő lépést. Azt tudom, hogy ezt a hivatást család mellett nem lehet csinálni. Elég messzire jutottam, most élvezem azt, ami van. Szeren­csére már több felkérésre mondok nemet, mint igent, és az sem mellékes, hogy ezeket a munkákat már szerző­déssel végzem, nem önkéntesként. Idén a lipcsei egye­tem egyiptomi ásatásán már a terepi iskola vezetője leszek, a British iraki projektjében is folytatom a helyi régészek oktatását. Nemrég tudtam meg, hogy az egyik iraki diákunk most Nimrud városában méri fel a hábo­rú okozta károkat. Azzal a tudással, amit tőlünk, tőlem is kapott, alkalmas lett ilyen komoly feladatra. Ez az igazi elismerés.

Szerző(k) neve: 
Hulej Emese
Médium: 
Nők Lapja
Megjelenés időpontja: 
2017. március 29.
Jelölés kategóriája: 
Tudomány